Vítam Vás na mojich stránkach


Všade dobre, doma najlepšie!

Doprajte si príjemný a pohodlný domov!

Vážený zákazníci!

     Vítam Vás na stránkach v ktorých prezentujem svoje služby. Logo a obchodný názov firmy sú zložené z iniciál môjho mena a oblasti stavebníctva v ktorej sa chcem na trhu presadiť. Interiérové stavebné práce sú náročnejšie na vypracovanie detailu, s potrebou istej dávky estetického cítenia a kreativity. Najviac skúseností mám s prácami v tomto poradí od najčastejšie prevádzaných činností: obkladačské a dláždičské práce, murárske práce, maliarske práce, montáž sadrokartónov a nakoniec búracie práce. Búracie práce som neprevádzal často, keďže moji klienti v ČR mali záujem zadať mi skôr profesionálne práce a búranie si zabezpečovali svojimi prostriedkami. Môžem povedať, že ušetrili značné peniaze, ktoré potom radšej investovali do lepšej výbavy kúpeľne či zariadenia bytu. Samozrejme v prípade potreby a Vašeho záujmu dokážem túto službu zabezpečiť.

      Ako som už spomenul vyššie, v minulosti som pôsobil v ČR. V Čechách som robil hlavne rekonštrukcie kúpelní, bytov, kancelárií a pod. Avšak pocítil som potrebu vrátiť sa domov. Na Slovensko. Môj návrat sa však nezaobišiel bez obrovskej straty a to vo forme zanechania vybudovaného mena za česko-slovenskou hranicou. Začínam teda ako sa hovorí ,,od piky". Verím, že mi v rozbehu pomôžete tým, že prejavíte záujem o moje služby a doporučením svojím známym mi dáte najavo svoju spokojnosť. V domácom Prešove som prakticky bez klientely. Do povedomia ľudí sa nejako dostať musím. Pre štart som sa teda rozhodol začať reklamnou kampaňou o ktorej dúfam, že Vás neobťažuje.   Z dlhodobého hľadiska však verím, že mojou reklamou bude dobre odvedená práca.

     Sídlo firmy mám v Prešove, preto sa z praktických dôvodov plánujem zamerať hlavne na teritórium Prešova a jeho okolia. Mám skúsenosti, že zákazky nad cca. 30 km od miesta sídla sa zbytočne predražujú a značne narúšajú efektivitu organizácie práce. 

     Ceny za dodané služby som koncipoval tak, aby čo najvernejšie odzrkadľovali časovú náročnosť prác a s tým spojené náklady. Sú zákazky rôznej náročnosti a rozsahu. Preto kalkulácie tipu ,, táto kúpeľňa bude stáť 5 000 € lebo fúka juhovýchodný vietor" považujem za neférové jednanie, ktoré môže viesť pri záverečnom vyúčtovaní na oboch stranách k zbytočnému rozčarovaniu. Ponúkam Vám preto cenník a podrobne rozpracovanú cenovú ponuku, ktorej vyhotovenie je samozrejme bezplatné a Vás nezaväzuje k odberu ocenených prác a materiálu. Záväzky pre Vás a pre mňa budú plynúť až pri potvrdení  zmluvy, alebo objednávky svojim podpisom. V sekcii cena Vám na záver predkladám ukážku niekoľkých hypotetických zákaziek , aby ste si urobili rámcovú predstavu o cene.

     Pre stanovenie pre mňa záväznej ceny je kľúčové, aby som si zákazku zmeral priamo na mieste a dostal od Vás potrebné informácie o Vašich predstavách. Ak mi parametre zákazky pošlete na môj mail, tak to viem tak isto oceniť. Lenže takto vypočítanú cenu je potrebné považovať za orientačnú (nepoznám pripravenosť staveniska, rovnosť a súdržnosť stávajúcich podkladov, potrebu iných prípravných či logistických prác a podobne.

     Dohoda o cene je jedna strana mince. Tou druhou je dohodnutie si ďalších podmienok ako sú: termín realizácie, organizačné záležitosti, nadväznosť remesiel atď. Ďalej je potrebné splniť si povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona. Vybavovaniu ohlásenia stavby, stavebného povolenia, statického posudku a pod. sa nevenujem! Budem však od Vás potrebovať kópie týchto dokumentov. Stačí mi to v elektronickej podobe. Dlhodobo si potrebujem taktiež plánovať nadväznosť zákaziek. Z týchto dôvodov Vám odporúčam osloviť ma v dostatočnom predstihu, aby som Vám rezervoval termín. Za týmto účelom som na mojich stránkach zriadil sekciu kalendár, na ktorej sa dozviete aké voľné termíny mám pre Vás k dispozícii.

     V sekcii fotogaléria Vám predkladám malú ukážku prác, ktoré som zrealizoval v ČR. 80% mojej činnosti sa týkalo rekonštrukcií kúpeľní, ale dokážem zrekonštruovať celý byt (kancelárske priestory) v rozsahu ponúkaného cenníka. Teda elektroinštalačné, vodoinštalatérske a iné práce neuvedené v cenníku nerealizujem ani nezabezpečujem. Som si vedomý toho nedostatku, preto pre Vás zriaďujem sekciu tržnica, v ktorej zavediem diskusné fórum, ktorého sa budete môcť zúčastniť a vo svojich príspevkoch uviesť kontakt a odporúčanie na remeselníkov z oboru, ktorý nerealizujem. 

     Na záver Vás požiadam aby ste po ukončení prác vložili do diskusie svoje stručné hodnotenie mojej práce, v sekcii referencie. Verím, že s mojimi službami budete spokojný.


Prajem šťastnú voľbu pri výbere firmy, ktorej zadáte realizáciu stavebných prác vo Vašom domove.


S priateľským pozdravom

                                                              Falta